Şirketinizde veya işletmenizde kullandığınız cihazların kalibrasyonunu en hassas şekilde, ileri teknolojiye sahip cihazlarımızla sağlıyoruz. Tüm kalibrasyon hizmetlerimiz uluslararası kabul görmüş standartlara uygun olarak yapılmaktadır. Laboratuvarımız AB-0124-K numara ile TÜRKAK tarafından 22.07.2014 tarihinde akredite edilmiştir. Kalibrasyon konularında hizmet verdiğimiz parametreler için aşağıdaki sekmeleri inceleyebilirsiniz.

KUVVET KALİBRASYONUKuvvet Kalibrasyonları, kalibrasyonu yapılacak olan kuvvet cihazlarının bulunduğu yerde TS EN ISO7500-1 standardına ve TS EN ISO12390-4 standardına göre basma yönünde 0-3000kN kuvvet aralığında yapılmaktadır. Kalibrasyonlar sırasında uluslar arası SI birimlerine göre izlenebilirliği olan, TS EN ISO 376 standardına göre üretilmiş 0,5 ve 1. Sınıf referans yük hücreleri kullanılmaktadır. Kalibrasyonları yapılan başlıca cihazlar şunlardır;

- Malzeme Test Makineleri
- Beton Test Pres Makineleri
- Beton Boru, Bordür, Kilit taşı ve Parke Kırma Test Cihazları
- CBR Test Cihazı
- Marshall Test Cihazı
- Üç Eksenli Test Cihazı
- Yükleme Halkası
- Nokta Yükleme Cihazı
- İplik Mukavemet Cihazı
- Dinamometre

Şirketinizde veya işletmenizde kullandığınız cihazların kalibrasyonunu en hassas şekilde, ileri teknolojiye sahip cihazlarımızla sağlıyoruz. Tüm kalibrasyon hizmetlerimiz uluslararası kabul görmüş standartlara uygun olarak yapılmaktadır. Laboratuvarımız AB-0124-K numara ile TÜRKAK tarafından 22.07.2014 tarihinde akredite edilmiştir. Kalibrasyon konularında hizmet verdiğimiz parametreler için aşağıdaki sekmeleri inceleyebilirsiniz.

BASINÇ KALİBRASYONUBasınç Kalibrasyonu laboratuvarımızda ve sahada; referans basınç manometreleri ve vakummetreleri kullanılarak karşılaştırma yöntemiyle Euramet cg-17v.02 standardına göre yapılmaktadır. Kalibrasyonu yapılan başlıca cihazlar şunlardır;

- Manometre
- Vakummetre
- Manovakummetre
- Basınç Transmitterleri

Şirketinizde veya işletmenizde kullandığınız cihazların kalibrasyonunu en hassas şekilde, ileri teknolojiye sahip cihazlarımızla sağlıyoruz. Tüm kalibrasyon hizmetlerimiz uluslararası kabul görmüş standartlara uygun olarak yapılmaktadır. Laboratuvarımız AB-0124-K numara ile TÜRKAK tarafından 22.07.2014 tarihinde akredite edilmiştir. Kalibrasyon konularında hizmet verdiğimiz parametreler için aşağıdaki sekmeleri inceleyebilirsiniz.

TERAZİ KALİBRASYONUTerazi kalibrasyonu genellikle terazinin bulunduğu yerde yapılır. Terazi kalibrasyonlarında; uluslar arası SI birimleri tarafından izlenebilirliği sağlanmış olan E2, F1 ve M1 sınıfı referans ağırlıklar kullanılarak, terazinin kapasitesi ve çözünürlüğü göz önüne alıp OIML R-111 tablosuna göre belirlenen ağırlık sınıfı ile Euramet cg-18v.03 standardında göre kalibrasyon yapılmaktadır. Kalibrasyonu yapılan başlıca cihazlar şunlardır;

- Analitik Teraziler
- Hassas Teraziler
- Elektronik Teraziler
- Kaba Teraziler ve Kantarlar
- Yer Terazileri
- Beton Santralleri Agrega, Çimento, Su ve Katkı Kantarları Ölçüm Sistemleri
- Dolum Terazileri
- Askı Kantarları

Şirketinizde veya işletmenizde kullandığınız cihazların kalibrasyonunu en hassas şekilde, ileri teknolojiye sahip cihazlarımızla sağlıyoruz. Tüm kalibrasyon hizmetlerimiz uluslararası kabul görmüş standartlara uygun olarak yapılmaktadır. Laboratuvarımız AB-0124-K numara ile TÜRKAK tarafından 22.07.2014 tarihinde akredite edilmiştir. Kalibrasyon konularında hizmet verdiğimiz parametreler için aşağıdaki sekmeleri inceleyebilirsiniz.

SICAKLIK KALİBRASYONUSıcaklık kalibrasyonları laboratuvarımızda veya sahada referans ölçüm aletleri ile karşılaştırılarak yapılmaktadır. Kalibrasyonu yapılan başlıca sıcaklık cihazları şunlardır;

- Göstergeli Sıcaklık Ölçer
- Dijital veya Sıvılı Termometreler
- Etüv, Sterilizatör, İnkübatör
- Kül Fırını
- Su Banyosu
- Buzdolabı ve Derin Dondurucu
- Bimetalik ve Manometrik Termometreler
- Termostat
- Direnç Termometresi
- Termokupl
- Lazer Termometreler
- Ateş Ölçerler ve Beden Dereceleri
- Kuru veya Sıvı Sıcaklık Banyoları

Şirketinizde veya işletmenizde kullandığınız cihazların kalibrasyonunu en hassas şekilde, ileri teknolojiye sahip cihazlarımızla sağlıyoruz. Tüm kalibrasyon hizmetlerimiz uluslararası kabul görmüş standartlara uygun olarak yapılmaktadır. Laboratuvarımız AB-0124-K numara ile TÜRKAK tarafından 22.07.2014 tarihinde akredite edilmiştir. Kalibrasyon konularında hizmet verdiğimiz parametreler için aşağıdaki sekmeleri inceleyebilirsiniz.

BOYUT KALİBRASYONUBoyutsal ölçüm cihazlarının kalibrasyonu laboratuvarımızda hassas ve titizlikle ölçülmektedir. Başlıca kalibrasyonu yapılan cihazlar şunlardır;

- Kumpas
- Mikrometre
- Çelik Cetvel
- Şeritmetre
- Elek
- Sentil Seti
- Komparatör Saati
- Kalınlık Ölçer
- İç Çap Ölçer
- Mihengir
- Gönye
- Açı Ölçer
- Blok Mastar
- Penatrometre

Şirketinizde veya işletmenizde kullandığınız cihazların kalibrasyonunu en hassas şekilde, ileri teknolojiye sahip cihazlarımızla sağlıyoruz. Tüm kalibrasyon hizmetlerimiz uluslararası kabul görmüş standartlara uygun olarak yapılmaktadır. Laboratuvarımız AB-0124-K numara ile TÜRKAK tarafından 22.07.2014 tarihinde akredite edilmiştir. Kalibrasyon konularında hizmet verdiğimiz parametreler için aşağıdaki sekmeleri inceleyebilirsiniz.

ELEKTRİK KALİBRASYONUElektriksel kalibrasyon çeşitli tip ve ölçüm aralıklarındaki AC-DC gerilim, akım, direnç, frekans ve kapasitans ölçümleri karşılaştırma yoluyla referans cihazlara bağlanarak ölçülmektedir. Ölçümü yapılan başlıca cihazlar;

- Multimetre
- Avometre
- Voltmetre
- Ampermetre
- Pens Ampermetre
- Pens Multimetre
- Frekans Ölçer
- Toprak Megger
- Güç Kaynağı
- Osiloskop

Şirketinizde veya işletmenizde kullandığınız cihazların kalibrasyonunu en hassas şekilde, ileri teknolojiye sahip cihazlarımızla sağlıyoruz. Tüm kalibrasyon hizmetlerimiz uluslararası kabul görmüş standartlara uygun olarak yapılmaktadır. Laboratuvarımız AB-0124-K numara ile TÜRKAK tarafından 22.07.2014 tarihinde akredite edilmiştir. Kalibrasyon konularında hizmet verdiğimiz parametreler için aşağıdaki sekmeleri inceleyebilirsiniz.

HACİM KALİBRASYONUSanayide ve medikal alanlarda laboratuarlarda veya deney yaparken kullanılan pipet, mezür ve cam malzemelerin kalibrasyonu laboratuvarımızda analitik teraziler kullanılarak dikkatli ve özenli ölçüm metotlarıyla ölçülmektedir. Ölçümü yapılan başlıca hacim kalibrasyonları şunlardır;

- Otomatik ve Cam Pipetler
- Mezür
- Beher
- Erlen
- Büret
- Balon Joje
- Piknometre
- Ölçümlendirilmiş Hacim Kapları

Şirketinizde veya işletmenizde kullandığınız cihazların kalibrasyonunu en hassas şekilde, ileri teknolojiye sahip cihazlarımızla sağlıyoruz. Tüm kalibrasyon hizmetlerimiz uluslararası kabul görmüş standartlara uygun olarak yapılmaktadır. Laboratuvarımız AB-0124-K numara ile TÜRKAK tarafından 22.07.2014 tarihinde akredite edilmiştir. Kalibrasyon konularında hizmet verdiğimiz parametreler için aşağıdaki sekmeleri inceleyebilirsiniz.

BİYOMEDİKAL KALİBRASYONUBiyomedikal Kalibrasyon alanında ölçümü yapılan başlıca cihazlar şunlardır;

- Anestezi Cihazı
- Flowmetre
- NBP Cihazı
- Tansiyon Manometre
- Aspiratör
- İnfizyon Pompası
- NST
- Tens
- Bebek Isıtıcı
- İnkübatör
- Otoklav
- Terazi
- Benmari-Hotpack-Parafin
- Kan Dolabı
- Pacemaker
- Tomografi
- Buzdolabı
- Kan Pompası
- PCA Cihazı
- Traksiyon
- Defibralatör
- Koter
- Pipet
- Ultrason
- Dopler
- Küvez
- Pulse Oksimetre
- Ultrason Cihazı
- EKG
- Mamografi
- Röntgen Cihazı
- Vakkummetre - Etüv
- Manometre
- Santrifüj
- Ventilatör
- Fetal Monitör
- Monitör
- Sterilizatör

Şirketinizde veya işletmenizde kullandığınız cihazların kalibrasyonunu en hassas şekilde, ileri teknolojiye sahip cihazlarımızla sağlıyoruz. Tüm kalibrasyon hizmetlerimiz uluslararası kabul görmüş standartlara uygun olarak yapılmaktadır. Laboratuvarımız AB-0124-K numara ile TÜRKAK tarafından 22.07.2014 tarihinde akredite edilmiştir. Kalibrasyon konularında hizmet verdiğimiz parametreler için aşağıdaki sekmeleri inceleyebilirsiniz.

ÖZEL CİHAZLAR KALİBRASYONUCihazlar uluslar arası izlenebilirlikleri olan referans cihaz veya referans maddeler kullanılarak karşılaştırma metotları ile laboratuvarda ve sahada ölçülmektedir. Kalibrasyonu yapılan başlıca cihazlar;

- Ph Metre
- İletkenlik Ölçer
- Atomik Absorpsiyon Spektroskopisi
- Spektrofotometre
- Santrifüj
- Refraktometre
- Nem Tayin Terazisi
- İplik ve Kumaş Nemi Ölçme Cihazı
- Meyve Nemi Tayin Cihazı
- Torkmetre
- Aşındırma Test Cihazı
- Sürtünme Test Cihazı
- Kronometre
- Viskozimetre Ölçüm Cihazı
- Ses Seviyesi Ölçüm Cihazı
- Işık Şiddeti Ölçüm Cihazı
- Glossmetre (Parlaklık Ölçüm) Cihazı
- Opaklık Ölçüm Cihazı
- Yüzey Prüzlülük Ölçüm Cihazı
- Sertlik Ölçüm Cihazı