Hassas ölçümler yaptığınız cihazlarınızın kalibrasyonu yanlış değerler gösterdiğinde cihazlarınızın bakımını yapıyor ve değerleri stabil kılıyoruz. Tüm kalibrasyon hizmetlerimiz uluslararası kabul görmüş standartlara uygun olarak yapılmaktadır. Laboratuvarımız AB-0124-K numara ile TÜRKAK tarafından 22.07.2014 tarihinde akredite edilmiştir. Kalibrasyon konularında hizmet verdiğimiz parametreler için aşağıdaki sekmeleri inceleyebilirsiniz.

BASINÇLI KAPLAR PERİYODİK BAKIMI - İlgili Mevzuat: İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık Ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği

- Resmi Gazete Tarihi: 25.04.2013 Sayısı: 28628

- Kontrol Periyodu: Basınçlı Kapların Test ve Kontrolleri; İmalinin bitiminden sonra ve monte edilip kullanılmaya başlanmadan önce veya yapılan değişiklik ve büyük onarımlardan sonra, en az üç ay kullanılmayıp yeniden servise girmeleri halinde ise tekrar kullanmaya başlanmadan önce ve herhalde periyodik olarak YILDA BİR yapılmalıdır.

- Yapılan Test ve Muayene Adı:
*Buhar Kazanı Periyodik Kontrolü,
*Kalorifer Kazanı Periyodik Kontrolü,
*Sıcak Su Kazanı Periyodik Kontrolü,
*Kızgın Yağ Kazanı Periyodik Kontrolü,
*Boyler Periyodik Kontrolü,
*Kompresör Periyodik Kontrolü,
*Hava Tankı Periyodik Kontrolü,
*Genleşme Tankı Periyodik Kontrolü,
*Hidrofor Periyodik Kontrolü,
Otoklav Periyodik Kontrolü,
*Emniyet Valfi Kontrolü,
*Basınçlı Kap Statüsünde Bulunan Özel Kazanların Periyodik Test ve Kontrolleri (Kumaş Boyama Kazanı, Tutkal Kazanı vb.)

Hassas ölçümler yaptığınız cihazlarınızın kalibrasyonu yanlış değerler gösterdiğinde cihazlarınızın bakımını yapıyor ve değerleri stabil kılıyoruz. Tüm kalibrasyon hizmetlerimiz uluslararası kabul görmüş standartlara uygun olarak yapılmaktadır. Laboratuvarımız AB-0124-K numara ile TÜRKAK tarafından 22.07.2014 tarihinde akredite edilmiştir. Kalibrasyon konularında hizmet verdiğimiz parametreler için aşağıdaki sekmeleri inceleyebilirsiniz.

TAŞIMA & KALDIRMA PERİYODİK BAKIMI - İlgili Mevzuat: İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık Ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği

- Resmi Gazete Tarihi: 25.04.2013 Sayısı: 28628

- Kontrol Periyodu: Kaldırma makineleri ve araçlarının test ve kontrolleri, her çalışmaya başlamadan önce operatörleri tarafından ve çelik halatlar, zincirler, kancalar, sapanlar, kasnaklar, frenler ve otomatik durdurucular, (Standartlarda süre belirtilmemişse) YILDA BİR yapılmalıdır.

- Yapılan Test ve Muayene Adı:
*Köprü Vinç Periyodik Kontrolü,
*Tavan Vinç Periyodik Kontrolü,
*Monoray Vinç Periyodik Kontrolü,
*Pergel Vinç Periyodik Kontrolü,
*Kule Vinç Periyodik Kontrolü,
*Mobil Vinç Periyodik Kontrolü,
*Gırgır Vinç Periyodik Kontrolü,
*Araç Üstü Vinç Periyodik Kontrolü,
*Caraskal Periyodik Kontrolü,
*Yük Asansörü Periyodik Kontrolü,
*Dış Cephe Asansörü Periyodik Kontrolü,
*Forklift Periyodik kontrolü,
*Lift Periyodik Kontrolü,
*Transpalet Periyodik kontrolü,
*Halat & Sapan Kontrolleri,
*Platform Periyodik Kontrolü,
*Yürüyen Merdiven ve Yürüyen Bant Periyodik Kontrolü,
*Tezgâhların Periyodik Kontrolü

Hassas ölçümler yaptığınız cihazlarınızın kalibrasyonu yanlış değerler gösterdiğinde cihazlarınızın bakımını yapıyor ve değerleri stabil kılıyoruz. Tüm kalibrasyon hizmetlerimiz uluslararası kabul görmüş standartlara uygun olarak yapılmaktadır. Laboratuvarımız AB-0124-K numara ile TÜRKAK tarafından 22.07.2014 tarihinde akredite edilmiştir. Kalibrasyon konularında hizmet verdiğimiz parametreler için aşağıdaki sekmeleri inceleyebilirsiniz.

ELEKTRİKSEL PERİYODİK BAKIMI - İlgili Mevzuat: Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliği, İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık Ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği

- Resmi Gazete Tarihi: 21.08.2001 - Resmi Gazete Sayısı: 24500 (ETTY)
- Resmi Gazete Tarihi: 25.04.2013 - Resmi Gazete Sayısı: 28628 (İEKSGŞY)

- Kontrol Periyodu:
*Elektrik üretim iletim ve dağıtım tesisleri (enerji nakil ve dağıtım hatları hariç) için: 2 yıl,
*Enerji nakil ve dağıtım hatları için: 5 yıl,
*Sanayi tesisleri ve ticaret merkezleri için:
*Topraklamalara ilişkin dirençlerinin muayene ve ölçülmesi: 1 yıl,
*Topraklama tesisleri ile ilgili diğer muayene, ölçme ve kontroller: 2 yıl,
*Sabit olmayan tesisler için:
*Sabit işletme elemanları için: 1 yıl,
*Yer değiştirebilen işletme elemanları için: 6 ay.
*Parlayıcı, Patlayıcı Tehlikeli ve Zararlı Maddelerle Çalışılan İşyerleri ve işlerde Alınacak Tedbirler Hakkında Tüzük kapsamındaki topraklama tesisleri ile ıslak ortamlarda çalışılan işyerlerindeki topraklama tesislerinin muayene, ölçme ve denetleme periyotları bir yılı aşamaz.

- Yapılan Test ve Muayene Adı:
*Trafo Topraklama Kontrolü
*Elektrik Tesisatı Kontrolü
*Makine Bazlı Topraklama Kontrolü
*Paratoner Tesisatı ve Topraklama Kontrolü